#

Croeso i T.R.Evans, Hughes & Co

picture

Practis wedi ei sefydlu yn 1887


Practis cyffredinol yn cynnig gwasanaeth trosglwyddo eiddo preswyl a masnachol, Cynllun Ansawdd Trosglwyddo Cymdeithas y Cyfreithwyr, Ewyllysiau, Profiant a gweinyddu ystadau, Cyfraith Amaethyddol, cyfreitha cyffredinol yn cynnwys anaf personal, Cyfraith Teulu, Cyfraith Troseddol, anghydfodau Landlord a Thenant.

 

Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth broffesiynol effeithlon, cwrtais a chydymdeimladol.

Amdanom Ni

picture

Mae ein pum cyfreithiwr yn delio a phob agwedd o'r gyfraith gyda chyfreithwyr unigol ynaelodau o Banel Teulu Cymdeithas y Cyfreithwyr, "Resolution", Adran Profiant, Dyletswydd Llys ac yn gynrychiolwyr Achrededig Gorsafoedd Heddlu. Ymgymerir a gwaith
Comisiwn Gwasanaeth Cyfreithiol mewn perthynas a Theulu a Throsedd.

Gall ein cyfreithwyr gynnig gwasanaeth cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Staff ategol profiadol.

Manylion Cyswllt

Victoria Chambers,
Caergybi,
Ynys Mon,
LL65 1UR

DX 701792 Holyhead

Ffon: 01407 762204

Ffacs: 01407 769266

E-bost: cliciwch yma


Gweld T R Evans, Hughes & Co. mewn map mwy


Drwy apwyntiad yn

Rhianfa,
Stryd Mona,
Amlwch,
Ynys Mon,
LL68 9AN

Ffon: 01407 830400
Ffacs: 01407 830400